Redegjørelse Åpenhetsloven Trendsport AS 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 med formål å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i produksjon av varer og tjenester. Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan negative konsekvenser håndteres av virksomheten, i en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger gjort ihht. loven. Trendsport AS er omfattet av loven og har iverksatt tiltak, samt utført aktsomhetsvurderinger, for å oppfylle kravene i loven. 

Virksomheten 

Trendsport AS er en norsk distributør med 36 års erfarig. Vi utvikler, importerer og selger sko og tilbehør til butikker i Norge. Trendsport har hovedkontor i Oslo og lager i Vestby. Produktene produseres hos fabrikker i Kina, Portugal, India og Italia. Design og utvikling, distribusjon og salg skjer i Norge. Selskapet omsatte for 80mill NOK i 2022 og har 8 ansatte. 

Risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vurderes for Trendsport AS å gjelde produksjon av varer vi importerer fra leverandører i utlandet. Vi har derfor utarbeidet et sett med etiske retningslinjer (Code of Conduct) og en leverandørmanual (Supplier Manual) som våre leverandører må forplikte seg til å overholde. 

Forankring og ansvarlighet 

Vi jobber systematisk med informasjonsinnhenting fra våre leverandører for å minimere risikoen for at varer vi importerer ikke tilfredsstiller krav om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Trendsport AS ønsker ikke å selge varer som ikke tilfredsstiller disse kravene, og samarbeider i hovedsak kun med leverandører som har gjennomført og bestått inspeksjon av arbeidsforhold etter BSCI eller SMETA. Sertifiseringene revideres årlig. Vi gjennomfører også egne besøk hos våre leverandører for en selvstendig vurdering av forholdene. 

Vi er klar over at skoproduksjon er en bransje forbundet med risiko, og det er viktig at vi stiller spørsmål og viser våre samarbeidspartnere at dette er viktig for oss. Videre er sko et produkt sammensatt av mange komponenter og materialer. Disse kan være produsert i andre fabrikker som vi ikke handler med direkte, men vi har likevel et ansvar for å sikre at disse fabrikkene har anstendige arbeidsforhold og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. 

Produktsjef Kristoffer W. Skjolden er ansvarlig for at Trendsport AS til enhver tid kartlegger og gjør nødvendige aktsomhetsvurderinger av våre leverandørrelasjoner. De øvrige i organisasjonen er gjort kjent med kravene i åpenhetsloven og at Trendsport AS kun skal produsere varer hos seriøse leverandører som tar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor. Åpenhetsloven er tema i ledergruppemøter minimum to ganger per år, samt behandles årlig i styret.

Kartlegging 

Trendsport AS har innhentet oversikt med inspeksjonsrapporter over alle fabrikken vi handler med i 2023, med noen få unntak. Unntakene gjelder der det er svært lave volumer eller fabrikken har under 20 ansatte.

I forbindelse med at Åpenhetsloven trådte i kraft har vi sendt ut spørreskjema til våre leverandører i utlandet for å kartlegge verdikjeden og antall underleverandører (produsenter av materialer og komponenter) involvert. Formålet med kartleggingen er å få en oversikt over risiko for brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold lenger ned i verdikjeden, samt oppmuntre til videre arbeid med dette. Våre leverandører forplikter seg til å dele informasjon om deres underleverandører, materialfabrikker og materialets opphav så langt det er praktisk mulig. 

Aktsomhetsvurderinger og tiltak 

Informasjon fra utsendt spørreskjema viser at leverandørene er samarbeidsvillige og har implementert rutiner, samarbeid og/ eller sertifiseringer for å redusere risiko. Undersøkelsen viser også at det er utfordinger med å få full oversikt over opphavet til alle materialer og komponenter kreves for å produsere en sko. Det er et mål at vi gjennom samarbeid kan få bedre kontroll med hele verdikjeden og sørge for at også underleverandørene er i samsvar med kravene vi har til fabrikkene vi handler med direkte. 

Arbeidet med Åpenhetsloven er kontinuerlig. Vi vurderer at valg av leverandører, forpliktelse om at disse må følge vår Supplier Manual og tett samarbeid er blant de viktigste tiltakene vi gjør. 

Henvendelser 

Henvendelser knyttet til Åpenhetsloven sendes til produktsjef Kristoffer W. Skjolden, compliance@trendsport.no

Redegjørelsen er godkjent av selskapets styre i hht. åpenhetsloven § 5 og regnskapsloven § 3-5. 

Motta vårt nyhetsbrev.

Vi sender ut mail med nyheter og tilbud gjennom sesongen. Gå ikke glipp av noe.
Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev aksepterer du at vi lagrer de oppgitte opplysninger til bruk i vår markedsføring. Informasjonen vil ikke deles med andre. Du kan når som helst melde deg av denne listen.